Mirosława Bukała

Ukończyłam Pedagogikę Opiekuńczą i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Opolskim. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczęłam pracę nauczyciela w Zespole Niepublicznych Szkół  Dla dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami w Kup. Następnie pracowałam jako nauczyciel z dziećmi dotkniętymi autyzmem w Publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 53 „Iskierka” w Opolu.

Od początku mojej pracy z dziećmi zastanawiałam się dlaczego tak się dzieje, że pomimo olbrzymich wysiłków dziecko nie może osiągnąć wyników oczekiwanych przez dorosłych. Interesowało mnie z czego wynikają specyficzne zachowania i trudności w opanowaniu najprostszych wydawać by się mogło czynności.

Szukałam odpowiedzi na te pytania i trafiłam na teorię J. Ayres oraz Pana Zbigniewa Przyrowskiego – mojego mentora, propagatora teorii SI w Polsce, założyciela Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej . Ukończyłam dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej zdobywając certyfikat i umiejętności potrzebne do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

Aby skutecznie pomagać dzieciom w ich zmaganiach oraz rozwijać swoje zainteresowania ciągle się dokształcam. Ukończyłam między innymi:

  • dwustopniowy Kurs Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej (certyfikat SI nr 706)
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Opolskim Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym
  • roczne Bazowe Szkolenie z Zakresu aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób z Autyzmem w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS (NPDN) w Warszawie
  • szkolenie SYNAPSIS nt. „Specyfika niepełnosprawności w autyźmie”