Regulamin

Obowiązki terapeuty

 1. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
 2. Terapeuci nie honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców/opiekunów o wpływie terapii na procesy integracji sensorycznej i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.
 5. Terapeuta ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w trakcie prowadzonych zajęć.

Obowiązki rodzica/opiekuna

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 2. W czasie terapii rodzice/opiekunowie mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 3. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy.
 4. Dzieci ćwiczą w skarpetach antypoślizgowych.
 5. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 6. Nie ma możliwości przedłużania zajęć (czas zarezerwowany dla kolejnego pacjenta)
 7. Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej.
 8. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzeń integracji sensorycznej.

Płatności

 • Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka – 70 złotych
 • Diagnoza (jedno spotkanie) – 250 złotych
 • Diagnoza kontrolna SI – 100 PLN
 • Terapia (1 raz w tygodniu 55 minut) – 80 złotych
 • Konsultacje, porady (55 minut) – 80 złotych

Ważne informacje

 • Płatności są dokonywane po każdych zajęciach
 • Każda wizyta ma ustaloną, zarezerwowaną godzinę.
 • Opłata za zajęcia odwołane w dniu zajęć nie podlega zwrotowi.
 • Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia.