Aktualności

https://www.facebook.com/gabinetintegracjisensorycznej/

Wróciliśmy do prowadzenia zajęć w gabinetach,
z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
Aby umożliwić 20 minutową przerwę pomiędzy zajęciami,
czas prowadzenia terapii wynosi 50 minut,
a koszt pojedynczych zajęć 80,00 zł.