Cennik

 

  • Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka – 70 złotych
  • Diagnoza (jedno spotkanie) – 250 złotych, kolejne spotkanie – 80 złotych
  • Terapia (1 raz w tygodniu 55 minut) – 80 złotych
  • Konsultacje, porady (55 minut) – 80 złotych
  • Dla dzieci uczęszczających już kiedyś na terapię do naszego gabinetu ponowna diagnoza  – 150 PLN

Numer konta:
32 1160 2202 0000 0002 5120 3359

Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej. Jeśli rodzic/opiekun nie zgłosi odpowiednio wcześniej nieobecności dziecka, ponosi koszty połowy zajęć (40 złotych)