Cennik

Wróciliśmy do prowadzenia zajęć w gabinetach, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Aby umożliwić 20 minutową przerwę pomiędzy zajęciami, czas prowadzenia terapii wynosi 50 minut, a koszt pojedynczych zajęć – 80,00 zł.

Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka – 75 złotych

Diagnoza (jedno spotkanie) – 280 złotych, kolejne spotkanie – 80 złotych

Rediagnoza po 6-8 miesiącach terapii – 100 złotych

Terapia (1 raz w tygodniu 50 minut) – 80 złotych

Konsultacje, porady – 100 złotych

Konsultacje, porady online – 100 złotych

Dla dzieci uczęszczających już kiedyś na terapię do naszego gabinetu, ponowna diagnoza  – 200 złotych

Numer konta do przelewów: 32 1160 2202 0000 0002 5120 3359