Cennik

Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka – 75 złotych

Diagnoza (jedno spotkanie) – 280 złotych, kolejne spotkanie – 85 złotych

Rediagnoza po 6-8 miesiącach terapii – 100 złotych

Terapia (1 raz w tygodniu 55 minut) – 85 złotych

Konsultacje, porady (55 minut) – 100 złotych

Dla dzieci uczęszczających już kiedyś na terapię do naszego gabinetu, ponowna diagnoza  – 200 złotych

Numer konta do przelewów: 32 1160 2202 0000 0002 5120 3359