RODO

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zwane w skrócie RODO) informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mirosława Bukała, ul. Górna 51A, 45-403 Opole, tel. 696 825 263, e-mail: mirabuk@wp.pl

Informujemy również, że na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe i wszelkie informacje dotyczące będącego w terapii dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu sporządzenia diagnozy oraz późniejszego prowadzenia terapii. Dane te przechowywane będą do momentu zakończenia terapii.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Podanie danych osobowych oraz wszelkich informacji dotyczących będącego w terapii dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego sporządzenia diagnozy i prowadzenia terapii.