Regulamin – RODO

Obowiązki terapeuty

 1. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.
 2. Terapeuci nie honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców/opiekunów o wpływie terapii na procesy integracji sensorycznej i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.
 5. Terapeuta ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem dziecka w trakcie prowadzonych zajęć.

REGULAMIN                                                             

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 2. W czasie terapii rodzice/opiekunowie mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 3. Podczas zajęć dziecko obowiązuje strój sportowy.
 4. Dzieci ćwiczą w skarpetach antypoślizgowych.
 5. Spóźnianie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
 6. Nie ma możliwości przedłużania zajęć (czas zarezerwowany dla kolejnego pacjenta)
 7. Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłoszona co najmniej 24 godziny wcześniej. Jeśli rodzic/opiekun nie zgłosi odpowiednio wcześniej nieobecności dziecka, ponosi koszty połowy zajęć (40 złotych)
 8. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach, stanowią podstawę do przerwania terapii integracji sensorycznej z powodu niekorzystnych rokowań, dotyczących eliminacji zaburzeń w przyjmowaniu bodźców sensorycznych.

CENNIK

 1. Wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka – 70 PLN
 2. Diagnoza / jedno spotkanie – 250 PLN, kolejne spotkanie – 80 PLN
 3. Terapia / 1 raz w tygodniu 55 minut – 80 PLN
 4. Diagnoza kontrolna SI – 100 PLN
 5. Konsultacje, porady (55 minut) – 80 złotych

Numer konta:
32 1160 2202 0000 0002 5120 3359

RODO

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mirosława Bukała – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ponadto, informujemy, że:

Na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Pani/Pana dane osobowe, oraz dane osobowe i wszelkie informacje dotyczące będącego w terapii dziecka, będą przetwarzane wyłącznie w celu sporządzenia diagnozy oraz późniejszego prowadzenia terapii. Dane te przechowywane będą do momentu zakończenia terapii. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz wszelkich informacji dotyczących będącego w terapii dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do sporządzenia diagnozy i prowadzenia terapii.